-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

E-mail Print PDF

     ในค่ำวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบตัดสิน ขึ้น ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในการนี้สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ส่ง นศ.สพ.ภาสันต์  ดีอุดมวงศา และ นศ.สพ.แพรวา  ธัญญกุลสัจจา นักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมประกวด และผลการประกวดปรากฏว่าฝ่ายชายได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ส่วนฝ่ายหญิงเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย และได้รางวัล popular vote คณะขอแสดงความยินกับนักศึกษาทั้งสองคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th