-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาในกีฬาบุคลากร สกอ. “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"  โดยมี รศ..สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ทำหน้าที่ประธานจัดการแข่งขัน และมีทีมกรรมการฝ่ายเทคนิค นำโดย ผศ.วิชิต เผือกนอก จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกรรมการฝ่ายเทคนิคจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการแข่งขันกรีฑาบุคลากร สกอ.ในครั้งนี้มีการชิงชัยกันถึง 182 เหรียญทอง คณะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาสาขาพลศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะขอขอบคุณทุกๆท่าน ทุกๆหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนจนทำให้การจัดการแข่งขันกรีฑาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th