-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาในกีฬาบุคลากร สกอ. “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"  โดยมี รศ..สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ทำหน้าที่ประธานจัดการแข่งขัน และมีทีมกรรมการฝ่ายเทคนิค นำโดย ผศ.วิชิต เผือกนอก จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกรรมการฝ่ายเทคนิคจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการแข่งขันกรีฑาบุคลากร สกอ.ในครั้งนี้มีการชิงชัยกันถึง 182 เหรียญทอง คณะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนกีฬา จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาสาขาพลศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาและบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะขอขอบคุณทุกๆท่าน ทุกๆหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนจนทำให้การจัดการแข่งขันกรีฑาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th