-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมผู้จัดการทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ขึ้น ณ ห้อง VM3103 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับบรรดาผู้จัดการทีมของทีมกรีฑาจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 54 สถาบันที่ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันและคณะสัตวแพทยศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันกรีฑา ซึ่งการประชุมทำความเข้าใจกับผู้จัดการทีมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ถาวร กมุทศรี ผู้แทนจาก สกอ. อ.สัญชัย หวีวิยม และ ผศ.วิชิต เผือกนอก กรรมการจัดการแข่งขันทำหน้าที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดโปรแกรมและกติกาของการจัดการแข่งขัน  โดยการแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมชิงชัยในเหรียญทองกว่า 180 เหรียญ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th