-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมผู้จัดการทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้จัดการประชุมผู้จัดการทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ขึ้น ณ ห้อง VM3103 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับบรรดาผู้จัดการทีมของทีมกรีฑาจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 54 สถาบันที่ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันและคณะสัตวแพทยศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขันกรีฑา ซึ่งการประชุมทำความเข้าใจกับผู้จัดการทีมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ถาวร กมุทศรี ผู้แทนจาก สกอ. อ.สัญชัย หวีวิยม และ ผศ.วิชิต เผือกนอก กรรมการจัดการแข่งขันทำหน้าที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดโปรแกรมและกติกาของการจัดการแข่งขัน  โดยการแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมชิงชัยในเหรียญทองกว่า 180 เหรียญ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th