-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณาจารย์อาวุโส บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 32 ปี ขึ้น  โดยการจัดทำบุญในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี ผู้อำนวยการ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมแสดงความยินดีจำนวนหลายส่วนงาน  โดยกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การฟังธรรมเทศนา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ การทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าบริเวณห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล นอกจากนั้นแล้วคณะยังมีกิจกรรมการไหว้บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

เข้าชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://vet.kku.ac.th/yaopdf/vm32y/ats00000.htm


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th