-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จำกัด ออกให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่  4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา อาจารย์กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นคลินิก ได้ร่วมกันออกให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว  ณ วัดดอนจันทร์ บ้านดอนหัน ตำบลดอนจันทร์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นอีกกิจกรรมส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วย การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการป้องกันและควบคุมโรคนี้ ผลการดำเนินการกิจกรรมปรากฏว่าได้ทำหมันให้สุนัขและแมว ประมาณ 30 ตัว โดยการออกให้บริการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย จำกัด) และจะมีการดำเนินการโครงการตามความร่วมมือนี้ อีกจำนวน 4 ครั้ง คาดว่าจะทำหมันให้สุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ประมาณ 150 ตัว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th