-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จำกัด ออกให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่  4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา อาจารย์กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นคลินิก ได้ร่วมกันออกให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว  ณ วัดดอนจันทร์ บ้านดอนหัน ตำบลดอนจันทร์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นอีกกิจกรรมส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วย การควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการป้องกันและควบคุมโรคนี้ ผลการดำเนินการกิจกรรมปรากฏว่าได้ทำหมันให้สุนัขและแมว ประมาณ 30 ตัว โดยการออกให้บริการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย จำกัด) และจะมีการดำเนินการโครงการตามความร่วมมือนี้ อีกจำนวน 4 ครั้ง คาดว่าจะทำหมันให้สุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้ประมาณ 150 ตัว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th