-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่  10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องสมุด ชั้น 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายบริหารได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีท่านอดีตคณบดี รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นบุคลากรของคณะได้จัดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขารเข้าร่วมกิจกรรมงาน “บุญเดือนห้าแห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดขึ้น ณ พุทธศิลป์สถาน บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดตบปะทาย(ก่อเจดีย์ทราย) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และการรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th