-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่  10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้องสมุด ชั้น 1 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายบริหารได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีท่านอดีตคณบดี รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นบุคลากรของคณะได้จัดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขารเข้าร่วมกิจกรรมงาน “บุญเดือนห้าแห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดขึ้น ณ พุทธศิลป์สถาน บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดตบปะทาย(ก่อเจดีย์ทราย) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และการรดน้ำขอพรผู้อาวุโส  โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th