e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อคืนวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระหว่างบรรดาศิษย์เก่าทุกๆรุ่นของคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน ในงานนอกจากจะมีการพบปะสังสรรค์กันแล้วยังมีการมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2561 ขึ้นด้วย โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าจำนวน 9 ท่านที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

1.สพ.ญ.ขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี

2.น.สพ.อภิรักษ์  อุทธา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3    ตำแหน่ง  ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น

3.ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย  ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา  ตำแหน่ง  รองอธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี

4.น.สพ.สุรพงศ์  เอกวงษา     ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4    ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย ) จำกัด

5.น.สพ.ฉัตรวิรุณ  ไพยศิริพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8    ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ เวทแอนนี่ มอลล์ กรุ๊ป

6.น.สพ.พิทักษ์ชัย  อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด

7.น.สพ.โยธิน  พันธุ์ศรี  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ White Ocean Vet Vietnam Co.,Ltd

8.น.สพ.ศักดิ์ชาย คงสมบัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4  ตำแหน่ง  เจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักสัตว์ ทั้ง 4 สาขา

9.น.สพ.ศุภชัย  ศรีผาย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์ สุโขทัย

     โดยในการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี ให้เกียรติร่วมกันมอบประกาศนียบัตร ช่อดอกไม้ และโล่แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลด้วย นอกจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ณ สนามหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย โดยการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้มีศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th