-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561

E-mail Print PDF

     เมื่อคืนวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระหว่างบรรดาศิษย์เก่าทุกๆรุ่นของคณะ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาปัจจุบัน ในงานนอกจากจะมีการพบปะสังสรรค์กันแล้วยังมีการมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2561 ขึ้นด้วย โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าจำนวน 9 ท่านที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

1.สพ.ญ.ขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี

2.น.สพ.อภิรักษ์  อุทธา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3    ตำแหน่ง  ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น

3.ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย  ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา  ตำแหน่ง  รองอธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี

4.น.สพ.สุรพงศ์  เอกวงษา     ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4    ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย ) จำกัด

5.น.สพ.ฉัตรวิรุณ  ไพยศิริพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8    ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ เวทแอนนี่ มอลล์ กรุ๊ป

6.น.สพ.พิทักษ์ชัย  อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด

7.น.สพ.โยธิน  พันธุ์ศรี  ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ White Ocean Vet Vietnam Co.,Ltd

8.น.สพ.ศักดิ์ชาย คงสมบัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4  ตำแหน่ง  เจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักสัตว์ ทั้ง 4 สาขา

9.น.สพ.ศุภชัย  ศรีผาย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์ สุโขทัย

     โดยในการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี ให้เกียรติร่วมกันมอบประกาศนียบัตร ช่อดอกไม้ และโล่แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลด้วย นอกจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ณ สนามหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย โดยการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้มีศิษย์เก่า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th