-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 25 และศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ของบริษัทโซเอทิส ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยบริษัทโซเอทิส เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านสุขภาพสัตว์  ก่อตั้งและมีประสบการณ์ทางด้านสุขภาพสัตว์เป็นเวลากว่า 60 ปี  บริษัทได้ทำการค้นคว้า พัฒนา ผลิต และทำการตลาดทางด้านวัคซีนและยาสำหรับสัตว์ และได้มีการขยายเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือในการตรวจ การทดลองทางด้านพันธุกรรม อุปกรณ์ชีวภาพและตลอดจนสายงานทางด้านการบริการ  บริษัทโซเอทิสได้ให้บริการกับสัตวแพทย์ ผู้ผลิตปศุสัตว์และประชาชนที่ให้กับความสำคัญกับสุขภาพของปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีผลประกอบการ 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 9,000 คน การได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร ในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะเป็นอย่างยิ่ง


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th