-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561 กับชุมชน ต.หนองหญ้าปล้อง  อ.วังสะพุง  จ.เลย   รวม 5 หมู่บ้าน ประมาณ 200 คน โดยมี นายวสันต์ จันทรสนิท หัวหน้างานสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา นำทีมบุคลากรร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ภายในสถานีฟาร์มฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นสถานที่ประกอบพิธีอัญเชิญพระเวสสันดร ในงานบุญเดือน 4 (บุญมหาชาติ) ซึ่งการร่วมประเพณีงานบุญดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน  แล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน พร้อมกันนี้บุคลากรสถานีฟาร์มฯ ได้ร่วมถวายปัจจัยไทยทานร่วมกับชาวบ้าน ถวายวัดภายในชุมชน  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,170 บาท อีกด้วย


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th