-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โอสแคร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง

E-mail Print PDF

   เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับบริษัท โอสแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงขึ้น โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ อาจารย์สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สพ.ญ.เลอเพ็ญ ดวงแก้ว สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง  ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สัตวแพทย์จากคลินิกเอกชน รวมทั้งคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 40 ท่าน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th