-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียน ม.ปลาย

E-mail Print PDF

   ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี พร้อมบุคลากรงานบริการการศึกษา จำนวน 4 คน  และทีมงานนักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ได้ให้การตอนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตให้แก่สถาบันกวดวิชาจากค่าย One Up Academy ซึ่งนักเรียนชั้น ม.4-6 จากค่าย One Up Academy ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรคณะฯ จำนวน 80 คน โดยบรรยากาศภายในการต้อนรับเป็นไปด้วยความเป็นกันเองระหว่างบุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ และนักเรียนจากค่ายดังกล่าว


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th