-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย

E-mail Print PDF

   ปัจจุบันที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสุนัขป่วยเข้ารับการรักษาและมีความจำเป็นจะต้องได้รับเลือดเพื่อการรักษาเป็นจำนวนมาก สัตว์ป่วยที่ต้องได้รับการให้เลือดก็เช่น มีการเสียเลือดจากอุบัติเหตุ ภาวะเลือดจางเนื่องจากเป็นพยาธิเม็ดเลือด หรือจากไตวายเรื้อรัง มีปัญหาภูมิคุ้มกันที่ทำให้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด ฯลฯ ซึ่งจากรายงานตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมาของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสุนัขและแมวที่ต้องการเลือดเพื่อการรักษาประมาณ 15-20  ตัวต่อเดือน ในขณะที่มีสุนัขและแมวมาบริจาคน้อยกว่าสุนัขและแมวที่มีความต้องการเลือด ทำให้มีสุนัขและแมวจำนวนหนึ่งได้รับการรักษาไม่เต็มที่ และเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เนื่องจากไม่มีเลือดสำหรับการรักษา ในขณะที่มีสัตว์ต้องการเลือดจำนวนมากแต่มีผู้ที่นำสุนัขมาบริจาคเลือดนั้นมีจำนวนน้อยมาก ทำให้การรักษาที่ได้รับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
   โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขที่สุนัขของท่านมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ (1) อายุระหว่าง 1-6 ปี (2) น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ไม่จำกัดเพศ หรือพันธุ์ แต่ถ้าเป็นตัวเมียต้องไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือน (3) ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ประวัติการให้วัคซีนครบ ได้รับการป้องกันเห็บหมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่างต่อเนื่อง (4) ไม่มีประวัติเจ็บป่วยหรือเป็นพยาธิเม็ดเลือด (5) ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาโรคหรือได้รับยา และ (6) ไม่ได้รับการผ่าตัดในระยะ 2 เดือนก่อนการบริจาค ร่วมบริจาคเลือดกับทางโรงพยาบาล โดยหากมีความประสงค์จะร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 089-861-2277 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th