-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี  2560  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีดังกล่าวมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นเป็นประธานในพิธี   โดยมีนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 7 คณะ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้จำนวนมาก สำหรับ “วันมหิดล” ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงได้รับการถวายสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พระองค์ได้ทรงพระกรณียกิจที่ล้วนเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยมาจนถึงปัจจุบัน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th