เวลาเปิดทำการ
วัน ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
(ไม่พักเที่ยง)
ปิดรับบัตร 16.00 น. 
-
พฤหัสบดี 08.30 - 11.30 น. ปิดรับบัตร 11.30 น.
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. งดให้บริการ
เสาร์ - อาทิตย์ 09.00  - 20.00 น.   (พักเที่ยง)
 ปิดรับบัตร รอบเช้า 11.30 น.
รอบเย็น 19.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง)
ปิดรับบัตร 15.30 น.
หน่วยสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.  โทร.0-4320-2283