โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
 บุคลากร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
  เวลาเปิดทำการ
  ติดต่อเรา
 :: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
 
  รายงานประจำปี
 
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   อายุรกรรม                 ศัลยกรรม            คลินิกพิเศษ
 อายุกรรมทั่วไป                ศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ          โรคหัวใจ
 ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต 
ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง       โรคเนื้องอกและมะเร็ง
 วัคซีน                                                                         โรคผิวหนัง
 สัตว์ป่วยใน                                                                 
 โรคตา

                               
                                             ระบบสืบพันธุ์
                                                                                  สัตว์ป่า
                                                                                  แมว

 
คลินิกสัตว์ใหญ่            
 ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
 ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอุลตร้าซาว
น์, x-ray
 
ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการเลี้ยงโคนม ม้าและปศุสัตว์ 
 
 ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์                           ห้องปฏิบัติการ
 ตรวจโลหิตวิทยา                                                       แบคทีเรีย
 ตรวจเคมีคลินิก                                            
              นักศึกษา MOU
 ตรวจวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
 ตรวจจุลทรรศน์วินิจฉัย
 ตรวจจุลชีววิทยาคลินิก
 ตรวจพยาธิวิทยาวินิจฉัย
                                      

 กิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์                    

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับบริษัทโอสแคร์ ดิสทริบิวชั่นจำกัดจัดสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ   
      โรคผิวหนัง
  > บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ พอ.สว.2560
  > โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ"ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ
      Road to vet-ready to work
  > คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาการอ่านแปรผลอัลตราซาวน์ในสัตว์เล็ก
  

 


 
 

 

 
 

 

 

    CT SCAN

CT SCAN

อัตราค่าบริการ

บริการสู่สังคม

ปฏิทินกิจกรรม


แบบสำรวจความพึงพอใจคลินิกนอกเวลา

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ ห้องยา 44382 มือถือห้องยา 089 861 2277 ห้องการเงิน 44381 ศัลยกรรม 44383 สัตว์ป่วยใน 089 863 4322
 รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน 0-4
320-2283 สำนักงานโทร/โทรสาร  0-4320-2284