โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 

อัตราค่าบริการ
CT SCAN

บริการสู่สังคม

สำรวจความพึงพอใจ

รับเรื่องร้องเรียน


 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์  

บริการรักษาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง
                                                                 
 

อายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรม คลินิกพิเศษ
ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต กระดูกและข้อต่อ โรคหัวใจ
 สัตว์ป่วยใน สมองและกระดูกสันหลัง โรคผิวหนัง
    โรคตา
    เนื้องอกและมะเร็ง
     
     
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ ห้องปฏิบัติการ ระบบสืบพันธุ
โลหิตวิทยา  แบคทีเรีย สัตว์ป่า
เคมีคลินิก นักศึกษา MOU แมว
วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก    
จุลทรรศน์วินิจฉัย    
จุลชีววิทยาคลินิก    
พยาธิวิทยาวินิจฉัย     
     
กิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์       
 > คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงบูธงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และ   
    
การเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42
 > บุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ พอ.สว.2560
 > โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ"ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ
     Road to vet-ready to work
 > คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาการอ่านแปรผลอัลตราซาว์ในสัตว์เล็ก
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002