โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 


วัคซีนในสุนัขและแมว

 

v   วัคซีน      ฉีดกระตุ้นวัคซีนปีละ 1 ครั้ง
v   การถ่ายพยาธิ ควรถ่ายพยาธิซ้ำทุกๆ  3 - 6 เดือน
v   การตรวจสุขภาพ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 

 

v   วัคซีน      ฉีดกระตุ้นวัคซีนปีละ 1 ครั้ง
v   การถ่ายพยาธิ ควรถ่ายพยาธิซ้ำทุกๆ  3 - 6 เดือน
v
   การป้องกันพยาธิหัวใจ ป้อนยาทุก 1 เดือน
        หรือฉีดยาทุก 2 เดือน
v   การตรวจสุขภาพ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 คำแนะนำในการฉีดวัคซีนแมว
   คำแนะนำในการฉีดวัคซีนสุนัข