โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 


กองทุนสงเคราะห์สัตว์

ะเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์สัตว์   

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายกองทุนสงเคราะห์สัตว์

กองทุนนี้เพื่อ..         

                                เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่เจ้าของหรือผู้นำสัตว์ป่วยมารักษาที่ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตามจริงหรือบางส่วนได้ โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งผู้รับความอนุเคราะห์มีสิทธิ์ขอใช้เงินทุนจากกองทุนฯ ได้ปีละไม่เกิน  1 ครั้ง

 

             การอุปการะ...

                                สัตว์ป่วยที่เข้าร่วมโครงการหากเป็นสุนัขหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของ ทางกองทุนจะช่วยกันประกาศและหาผู้อุปการะที่มีความพร้อมและเหมาะสม  เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์จะได้รับความรักและการดูแลที่ดี  ซึ่งสิ่งตอบแทนที่ผู้รับอุปการะจะได้กลับคืน คือ ความรักจากน้องหมา น้องแมวที่น่ารัก 

ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี “กองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์”
เลขที่บัญชี
551-416-444-3 ประเภทออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หรือ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กล่องรับบริจาค “กองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น