โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 


  ติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ มข.

 

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(
ANIMAL HOSPITAL FACULTY OF VETERINARY MEDICINE KHON KAEN UNIVERSITY)
เลขที่  123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
 

โทรศัพท์ 043-009700 ตามด้วยหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ ภายในคลิกที่นี่ 

หน่วยสัตว์ป่วยใน   089-863 4322 
การเงิน                     093-321 1564
ห้องยา                      089-861 2277
สอบถามอาการ
       043-202-283
 

เว็บไซต์ http://vet.kku.ac.th/hospital www.facebook.com/vethoskku

 


 
 
 

 

 


โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-009700 ต่อ ห้องยา 44382 มือถือห้องยา 089-861 2277 ห้องการเงิน 44381 ศัลยกรรม 44383 สัตว์ป่วยใน 089-863
-4322
 รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน 0-43
20-2283 สำนักงานโทร/โทรสาร  0-4320-2284