โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 


 

คุณสมบัติของสุนัข
1.  อายุระหว่าง 1-6 ปี 
2. น้ำหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ไม่จำกัดเพศ หรือ 
     พันธุ์ แต่ถ้าเป็นตัวเมียต้องไม่อยู่ระหว่างมีประจำ
     เดือน
 
3.
ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ประวัติการให้วัคซีนครบ ได้
    รับการป้องกันเห็บหมัด และพยาธิหนอนหัวใจอย่าง
    ต่อเนื่อง
 
4. 
ไม่มีประวัติเจ็บป่วยหรือเป็นพยาธิเม็ดเลือด
5. ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาโรคหรือได้รับยา
 
6.
 
ไม่ได้รับการผ่าตัดในระยะ 2 เดือนก่อนการบริจาค 

ร่วมบริจาคเลือดกับทางโรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 089-861-2277
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.