โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
 บุคลากร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
  ติดต่อเรา
 :: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   Download
     สำหรับบุคลากร
รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน
 

 

 

 

 


  :: เกี่ยวกับหน่วยงาน
   
 

 
 

เวลาเปิดให้บริการ(ปกติ)

 
  วัน ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ  
  จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง)
ปิดรับบัตร 16.00 น.
17.00 -20.00 น.
ปิดรับบัตร 19.30 น.
 
 
  พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 น.  ปิดรับบัตร 11.30 น.
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. งดให้บริการ
 
  เสาร์ - อาทิตย์
-
09.00  - 20.00 น. (พักเที่ยง)
 ปิดรับบัตร รอบเช้า 11.30 น.
ปิดรับบัตร รอบเย็น 19.30 น.
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง) ปิดรับบัตร 15.30 น.
     อายุรกรรม                 ศัลยกรรม            คลินิกพิเศษ
 อายุกรรมทั่วไป                ศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ         โรคหัวใจ
 ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต 
ศัลยกรรมสมองและกระดูกสันหลัง     โรคเนื้องอกและมะเร็ง
 วัคซีน                                                                         โรคผิวหนัง
 สัตว์ป่วยใน                                                                  โรคตา

                               
                                     ระบบสืบพันธุ์
                                                                                  สัตว์ป่า
                                                                                  แมว

 
คลินิกสัตว์ใหญ่            
 ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
 ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอุลตร้าซาว
น์, x-ray
 
ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำการเลี้ยงโคนม ม้าและปศุสัตว์ 
 
 ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์                           ห้องปฏิบัติการ
 ตรวจโลหิตวิทยา                                                       แบคทีเรีย
 ตรวจเคมีคลินิก                                            
              นักศึกษา MOU
 ตรวจวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
 ตรวจจุลทรรศน์วินิจฉัย
 ตรวจจุลชีววิทยาคลินิก
 ตรวจพยาธิวิทยาวินิจฉัย

                CT SCAN              CT SCAN                      อัตราค่าบริการ
>

 
   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาการอ่านแปรผลอัลตราซาวน์ในสัตว์เล็ก  
 
>
     

 

   
   


โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
043-009700 ต่อ ห้องยา 44382 มือถือห้องยา 089 861 2277 ห้องการเงิน 44381 ศัลยกรรม 44383 สัตว์ป่วยใน 089 863 4322
 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 043-202283 รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน 0-4
320-2283 สำนักงานโทร/โทรสาร  043-202284