girl01.gif (13195 bytes)         girl01.gif (13195 bytes)

51
14 พ.ย.. 45

บริษัท เบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด รับสมัคร
          นักวิชาการส่งเสริม     2 ตำแหน่ง     สัตวแพทย์ประจำฝาร์ม  1 ตำแหน่ง ์   เอกสารรับสมัคร    สำเนาวุฒิบัตร   สำเนาบัตรประชาชน  รูปถ่าย 1 นิ้ว  1 รูป
สนใจ  สมัครได้ที่บริษัท แผนกบุคคล  แลขที่ 38/5-6 ถ.สุชาดา   อ.เมือง
จ.นครสวรรค์  โทร. 056-221325  227033-4 โทรสาร 056-228095
E-mail  Porntipc@betaro.com 

 

50
25 เม.ย.. 45

คณะสัตวแพทย์   ม.เชียงใหม่   รับสมัครอาจารยสัตวแพทย์  2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ  จบ สพ.บ.   G.P.A. ไม่ต่ำกว่า 2.75   มีประสบการณ์ทางด้านม้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
รับสมัครที่   สำนักงานเลขานุการคณะ หน่วยทรัพยากรบุคคล ห้อง A202   คณะสัตวแพทย์  มช.
โทร. 053-948006  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2545

 

49
17 เม.ย.. 45

ต้องการสัตวแพทย์   1 ตำแหน่ง    สนใจติดต่อ โทร. 01-8782501

 

48
3 เม.ย.. 45

สถานพยาบาลสัตว์บ้านแก้วสัตวแพทย์   
2/39-41  ถ.รักศุกดิ์ชมูล  ต.ท่าช้าง   อ.เมือง  จ.จันทบุรี
รับสมัครสัตวแพทย์หญิง  1 ตำแหน่ง  มีที่พักและอาหาร  3 มื้อ

สนใจติดต่อ  โทร. 0-3932-4137-8   โทรสาร  0-3933-2109

 

47
20 มี.ค. 45

คณะสัตวแพทย์   ม.มหานคร   รับสมัครอาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก    1  ตำแหน่ง
จบ สพ.บ.  GPA 2.75 ขึ้นไป   มุ่งมั่นในงานสอนและงานวิจัย   เพศชาย/หญิง
ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว รับสมัครที่ฝ่ายบุคลากรและธุรการ อาคาร E  ชั้น 3
ม.มหานคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง   31 มีนาคม 2545   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 เมษายน 2545 ที่
อาคาร F ชั้น 5 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9883655,   02-9883666  ต่อ 147, 148

 

46
13 มี.ค. 45

ราม 2 สัตวแพทย์    รับสมัครสัตวแพทย์  1 ตำแหน่ง
เพศชาย/หญิง    มีมนุษยสัมพัน์ดี    รักงานคลีนิก เริ่มงาน  1 เมษายน 2545
โทร.  ด่วน  02-7409807      01-7806992    พี่โต

 

45
7 ก.พ. 45

รพ.สัตวแพทย์ จุฬา ที่นครปฐม    รับสมัครสัตวแพทย์สัตว์เล็ก   2 ตำแหน่ง
สนใจ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล   02-2189774     สอบสัมภาษณ์ ที่ รพ. สัตว์ จังหวัดนครปฐม
วันที่  20 มีนาคม 2545

 

44
7 ก.พ. 45

บริษัท ควอลิตี้ เวท โปรดักท์ จำกัด    รับสัตวแพทย์ 1 ตำแหน่ง (พนักงานขาย)   ชาย - หญิง
หมดเขต 10 ก.พ. 45   รับใบสมัครได้ที่   งานบริการการศซึกษาคณะฯ หรือ โรงพยาบาลสัตว์คณะฯ

 

43
7 ก.พ. 45

รับสมัครสัตวแพทย์ประจำสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก   ไม่ได้ระบุจำนวนตำแหน่งที่รับ
ติดต่อ  น.สพ.ธีระยุทธ  โทร. 036-344073,  341493

 

42
7 ก.พ. 45

รับสมัครสัตวแพทย์ประจำสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นี   2  ตำแหน่ง
ติดต่อ  กำนันอำนวย  ทองก๊ก   ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น   โทร. 037-251862-3
            โทรสาร 037-517136(คุณขนิษฐา -เป็นเลขาฯ)

 

41
7 ก.พ. 45

รับสมัครสัตวแพทย์ประจำฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ ที่แก่งคอย สระบุรี  1  ตำแหน่ง
ติดต่อ น.สพ.วัชรินทร์ (เจ้าของฟาร์ม)   โทร. 01-8246475, 01-9476460   หรือ
            น.สพ.กฤช   พจนอารีย์ (สระบุรี)  โทร. 01-9467549     

 

40
5 ก.พ. 45

BAN MHA KA MAEW    Animal Hospital   we are looking for Two Veterinarians(Full-time)     
           Qualifications
        - D.V.M.                  - male or female, age 22-28 years
         - Good personality, highly responsible, willing to work hard and eager to grow with us
            -  Ablity to communicate in English

                   Please send your resume (thai or English)  with a recent photo,  a  transcript,
salary expectation and contact detail to :
                                    BAN MHA KA MAEW ANIMAL HOSPITAL
                                    255212   Mahidol road   Padad  Maung  Changmai  50100
                                   Tel   0-5320-4215,  0-5320-5155

 

40
25 ม.ค. 45

                           บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด   รับสมัคร
Technical Sales   5  อัตรา                           Technical Supervisor   2  อัตรา
- ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว                                      - ปริญาตรีสัตวแพทย์
- ปริญญาตรีสัตวแพทย์  สัตวบาล                                  - มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ทางด้าน ไก่ สุกร
- รักความก้าวหน้า ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี                    - มีประสบการณ์ในเขตตะวันตกและตะวันออก
                                                                                              จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                 * ทั้ง 2 ตำแหน่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษ   โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน *
                                    * ขับรถยนต์ ทำงานในต่างจังหวัดได้ *   
สนใจติดต่อ    ทางจดหมายหรือสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครและรูปถ่ายได้ที่
บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด  107/513  หมู่ 4 ถ.สวนสยาม   แขวงคันนายาว   เขตคันนายาว
                                                              กทม. 10230  โทร. 02-9196881-4   โทรสาร 02-9196880

 

39
25 ม.ค. 45

                          โรงพยาบาลสัตว์ยะลาและคลินิกรักษาสัตว์ปัตตานี
   รับสมัคร  สัตวแพทย์  2 ตำแหน่ง (ชาย 1  หญิง  1)    เงินเดือนดี มีโบนัสปลายปี
   มีที่พักติดแอร์ สะดวกสบาย  ยานพาหนะส่วนตัว   มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาบรรยายทุกเดือน
สนใจติดต่อ     น.สพ.ธนิต   กฤตยภูษิตพจน์   โรงพยาบาลสัตว์ยะลา  อ.เมือง   จ.ยะลา
โทร. 01-6982225   073-214613    073-221310                  ใบสมัคร        

 

38
18 ม.ค. 45

       สัตวแพทย์กาญจนาคลินิก   รับสมัครสัตวแพทย์หรือที่กำลังจะจบ (เต็มเวลา)
   เอกสารสมัคร   1. จดหมายแสดงเจตจำนงในการสมัครงาน    2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาช
   3. ทรานสคริป   4. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์    5. ประวัติส่วนตัว
   6. รูปถ่ายขนาด 2 นิัว  1 รูป
  สนใจ  สมัครด้วยตนเองหรือจดหมายพร้อมเอกสารที่   สัตวแพทย์กาญจนาคลินิก
     59/289 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด   นนทบุรี 11120
   โทร. 02 - 9829187,  02-5742195

 

37
17 ม.ค. 45

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ   สมัครงานแบบมืออาชีพ
โดย คุณธีรวุฒิ  วงศ์เศวตกุล
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและสรรหาคัดเลือกบุคลากร เครือเจริญโภคภัณฑ์
26  มกราคม 2545  เวลา 9.00 - 11.00 น.   ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

36
8 ม.ค. 45

Diethelm  &  Co Ltd    รับสมัคร Medical Representative   เขตุกรุงเทพฯ  2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ  ชาย-หญิง  อายุ   22-28 ปี  สำเร็จ D.V.M. มีความรับผิดชอบงาน   ท้าทาย  มนุษยสัมพันธ์ด
เดินทางไปต่างจังหวัดได้   รักและคุ้นเคยกับการดูแลสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครที่  น.สพ.การุณ   ชัยวงศ์โรจน์ 

เลขที่ 280  ถ.เจริญกรุง   เขตสัมพันธวงศ์  กทม.  10100
โทร. 02-6239411 ,  02-6239401-5 (ต่อ 109) หรือ 01-8454203

 

35
8 ม.ค. 45

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก   รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งนายสัตวแพทย์   1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ 14 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2545 สมัครด้วยตนเองที่ ททำการสหกรณ์ ในเวลาราชการ
หลักฐานที่ใช้   หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ฉบับจริงและสำเนา  2 ชุด
ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)   สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน  2 ชุด
รูปถ่าย 2 ใบ  ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)  1 ใบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. 036-3414934

 

34
8 ม.ค. 45

โรงพยาบาลสัตว์เทพารักษ์   รับสมัครสัตวแพทย์ประจำ  2 ตำแหน่ง
สนใจ  ติดต่อ คุณยอดดี   วงศ์สีดา หรือจดหมายสมัครที่
4273  สี่แยกบางนา เขตบางนา  กทม. 10260
โทร. 02-3937351,  3937560   โทรสาร  02-3937567
หมดเขต  28 กุมภาพันธ์  2545

 

33
8 ม.ค. 45

รับสมัครสัตวแพทย์   3 ตำแหน่งขึ้นไป
ประจำโรงพยาบาลสัตว์    ประชาราษฎร์     วงศ์สว่าง   แคลาย    ประชานุกุล
ทั้ง full time  และ part time 
full time   เงินเดือนเริ่มต้นที่   17,000 บาท  โบนัสแล้วแต่ผลงาน
part time  วันละ 900 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สัญญาทำงานตั้งแต่  1 ปี  2 ปี   3 ปี แล้วแต่ตกลงกัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่  น.สพ.ศิริชัย   ศรีศิริสิทธิกุล  โทร. 01 - 9459832 ,    01 - 9100088

 

32
8 ม.ค. 45

โรงพยาบาลสัตว์ MC  รับสมัครสัตวแพทย์   ดังนี้
คิดชั่วโมงทำงานเป็นภาระงาน ภาระงานละ  60 บาท
เช้า  8.00-12.00  3 ภาระงาน  บ่าย   13.00-17.00  2 ภาระงาน   เย็น   17.00-20.00   3 ภาระงาน
ได้รายได้เพิ่ม  5% ยอดรายได้ที่เข้าโรงพยาบาล   ทำศัลยกรรมได้เพิ่ม 50-200 บาท
สัตว์ป่วยค้างคืนได้เพิ่ม  50-100 บาท 
สนใจติดต่อ โรงพยาบาลสัตว์    MC  ถ.โพธิ์ศรี  ตใหมากแข้ง   อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
โทร. 042 - 241819,    01 - 6616677

 

31
15 ม.ค. 45

บ้านฉางสัตวแพทย์   รับสมัครสัตวแพทย์หญิง  1 ตำแหน่ง
พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง   มีที่พักให้พร้อม
สนใจติดต่อ  สพ.ญ. เอมอร   พิริยะประภากุล  โทร. 01 - 8433493
หรือ จดหมาย   บ้านฉางสัตวแพทย์  65/80  หมู่ 5 ต.บ้ายฉาง
อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง   21130

 

30
15 ม.ค. 45

ต้องการสัตวแพทย์ประจำรักษาสัตว์เล็ก (สุนัข - แมว)
ที่โรงพยาบาลสัตว์มหานคร (กทม)    โรงพยาบาลสัตว์ราษฎร์บูรณะ (กทม)

โรงพยาบาลสัตว์อ้อมน้อย (สมุทรปราการ)
สนใจติดต่อ น.สพ.วรพงษ์   เตชะอาภรณ์กุล  โทร.  02 - 4656653 ,   4664663
หรือจดหมายสมัครไปที่   โรงพยาบาลสัตว์มหานคร  2/16-17   ถ.เพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่   กทม.  10600

 

29
8 ม.ค. 45

โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา (ทาวน์อินทาวน์ ลาดพร้าว 44)
รับสมัครสัตวแพทย์ มีประสบการณ์คลินิกสัตว์เล็ก    มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจติดต่อ น.สพ.ชลวัฒน์   พัชรินทร์ศักดิ์  โทร. 02-530-7636-8

 

28
20 ธค. 44

ใบสมัครงาน

บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด รับสมัครสัตวแพทย์ 
ฝ่ายวิชาการทางสัตว์ปีก(หญิง)   1 ตำแหน่ง   สุกร(ชาย)  1 ตำแหน่ง
สัตวแพทย์ฝ่ายขาย(สัตว์เลี้ยง ดูแลเขตต่างจังหวัดและ กทม. ชาย 1 ตำแหน่ง  หญิง  1 ตำแหน่ง
สัตวแพทย์ฝ่ายขาย (สัตว์ใหญ่ ดูแลเขตต่างจัวหวัด)  ชาย  1 ตำแหน่ง
สัตวแพทย์ฝ่ายขาย (สัตว์ปีก ดูแลเขตต่างจังหวัด)  ชาย  1 ตำแหน่ง

สนใจ ส่งใบสมัครไปที่  บริษัท   ชั้น 4 อาคารโมเดอร์นกรุป   ห้องเลขที่ 93/47 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   11120
โทร. 02-9829560-4   Fax 02-5746405
ใบสมัคร    app01     app02    app03      app04

 

27
18 ธค. 44
โรงพยาบาลสัตว์เล็กเขารัง   จ.ภูเก็ต   รับสมัครสัตวแพทย์  2 ตำแหน่ง
เพศชาย  เกณฑ์ทหารแล้ว มีประสบการณ์คลินิกสัตว์เล็ก   มีที่พักให้ฟรี
สนใจติดต่อ น.สพ.บุญชิต   ศรีอร่าม โทร. 01- 8911582 ,  076-211549
ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น. ทุกวัน   หรือจดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่าย
ที่ รพ.สัตว์เล็ก"รักสัตว์" 14/4  ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง   ภูเก็ต  83000

 

26
14 ธค. 44
บริษัท   ดีทแฮท์ม  เทรดดิ้ง   กทม.
รับพนักงานขาย  1 ตำแหน่ง   ติดต่อ หมอการุณ  โทร. 01-8454703

 

25
14 ธค. 44
ไม่ทราบชื่อสถานประกอบการ   รับสมัครสัตวแพทย์  2 ตำแหน่ง
เงินเดือน  15,000 บ/ด   สนใจ ติดต่อ พี่ติ๊ก  รุ่น 8
โทร.  02-9542220

 

24
14 ธค. 44
บริษัท  Vet.   Product จำกัด   รับสมัครสัตวแพทย์ (ไม่ทราบจำนวน)
สนใจ   ไปสอบสัมภาษณ์ที่บริษัท   วันที่  22 ธันวาคม 44  นี้    ได้เลย

 

23
14 ธค. 44
โรงพยาบาลสัตว์มหานคร   รับสมัครสัตวแพทย์ (สัตวเล็ก)   หลายตำแหน่ง
มีที่พักให้  สนใจติดต่อ   โทร. 02-4664663, 02-4656653,  02-8918377
โรงพยาบาลสัตว์มหานคร  2/16-17 เชิงสะพานเนาวจำเนียร  ถ.เพชรเกษม
แขวงท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่   กทม.  10600

 

22
12 ธค. 44
ร้านด็อกพิช    รับสมัครนายสัตวแพทย์หญิง    1 ตำแหน่ง
เงินเดือน  15,000 บ/ด   มีที่พักให้ฟรี  สนใจติดต่อ
ร้านด็อกพิช  39/1-2  ถ.รมย์บุรี   อ.เมือง  บุรีรัมย์   โทร. 01-6002090

 

21
12 ธค. 44
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก "รักสัตว์"  จ.ภูเก็ต   รับสมัครสัตวแพทย์  2 ตำแหน่ง
เพศชาย - หญิง เกณฑ์ทหารแล้ว มีประสบการณ์คลินิกสัตว์เล็ก   มีที่พักให้ฟรี
สนใจติดต่อ น.สพ.บุญชิต   ศรีอร่าม โทร. 01- 8911582 ,  076-211549
ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00น. ทุกวัน   หรือจดหมายแนะนำตัวพร้อมรูปถ่าย
ที่ รพ.สัตว์เล็ก"รักสัตว์" 14/4  ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง   ภูเก็ต  83000

 

20
12 ธค. 44
โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช   รับสมัครนายสัตวแพทย์  1 ตำแหน่ง
สนใจติดต่อ  น.สพ.สุพันธ์   อิทธิวิศวกุล
557  ถ.ยมราช  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา    โทร. 044-245219


19
11 Dec 01
บริษัท ปีเตอร์ แฮนด์ (ประเทศไทย) จำกัด   รับสมัคร สัตวแพทย์ ชาย-หญิง
ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร   ขับขี่รถยนต์ได้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้

ใช้ Microsoft Office ได้  สนใจติดต่อ
1213/11  ศรีวรา  ทาวน์อินทาวน์   ซอยลาดพร้าว 94   แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง  กทม.  โทร. 0-2559-2450,  0-2559-2655
โทร.สาร 0-2559-2656   E-mail  phth@ksc.th.com

 

18
7 Dec 01

โรงพยาบาลสัตว์กรุงศรี    อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา
รับสมัคร สัตวแพทย์  Full Time
ติดต่อด่วน  01-8528100

 

17
4 Dec 01

คลินิกท่าวัง    อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
รับสมัครสัตวแพทย์  1 ตำแหน่ง  เงินเดือน  15,000 บ/ด
ไม่มีที่พัก  สนใจติดต่อ   01-5975416

 

16
4 Dec 01

บริษัท ควอลิตี้ เวท โปรดักพ์ จำกัด    รับสัตวแพทย์  1 ตำแหน่ง
ทำงานผู้แทนฝ่ายขาย เงินเดือน 12,000 บ/ด  และคอมมิชชั่น
สนใจ ติดต่อหมอนพ  01-3741615   จันทร์-ศุกร์  9.00-17.00 น.

 

15
4 Dec 01

คลินิกหมอหนึ่งสัตวแพทย์   จังหวัดชลบุรี    รับสมัครสัตวแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สนใจ ติดต่อ  038-410124   ระหว่างเวลา 9.00-20.00 น.

 

14
4 Dec 01

คลินิกสัตว์เลี้ยงแสนรัก   จังหวัดชลบุรี       รับสมัครสัตวแพทย์ 1 ตำแหน่ง
สนใจ ติดต่อ  038-327017   ระหว่างเวลา  9.00-20.00 น.

 

13

คณะสัตวแพทย์   ม.เกษตรศาสตร์   รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งนายสัตวแพทย์  2 ตำแหน่ง
สนใจ   สมัคร ได้ที่  สนง. เลขานุการคณะสัตวแพทย์  ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน   ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
ตั้งแต่บัดนี้   จนถึง  3  พฤษภาคม 2544
สอบถามรายละเอียดที่   โทร. 5790058-9  ต่อ 1204               24 เม.ย. 44

 

12 บริษัท คากิวสยาม จำกัด  รับสมัครสัตวแพทย์ ด้าน Swine Med.  2 ตำแหน่ง
สนใจติดต่อ  บริษัท  130-132 อาคารสินทรทาวเวอร์ 3  ชั้น 18

ถ.วิทยุ  ลุมพินี  ปทุมวัน   กทม.   โทร. 2632929
11 เม.ย.  44

 

11 บริษัท เวท   เรคคอมเมนด์  จำกัด    รับสมัคร  พนักงานฝ่ายขาย
คุณสมบัติ 
จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต    มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์    สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร.731-0233  ต่อ 102  คุณภารดี

13 ธ.ค. 43

 

10

โรงพยาบาล สุขสวัสดิ์   รับสมัครสัตวแพทย์         ที่พักฟรี
ติดต่อ  คุณพัฒนา  02-4281443-4  หรือ   01-6655620

13  ธ.ค. 43

 

9

รับสมัครด่วน   สัตวแพทย์ประจำการ / อาสาสมัคร  
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติ   จบสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   มีใจรักในการช่วยชีวิตสัตว์ป่า
มีความรู้และประสบการด้านสัตว์ป่า จะพิจารณาพิเศษ
สนใจ ติดต่อ      มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
235 สุขุมวิท 31  เขตวัฒนา  กทม. 10110   โทร. 2619670, 2619672, 6620898
E-mail : war@war-thai.org
10 ส.ค. 43

 

8

บริษัท ไฟเซอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จำกัด รับสมัครรสัตวแพทย์  1-2  อัตรา
สนใจติดต่อ       ผู้จัดการฝ่ายบุคคล   บริษัท ไฟเซอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จำกัด
ชั้น 19 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์  ถ.สุขุมวิท   แขวงคลองเตย
เขต คลองเตย  กทม. 10110  โทร. 6568559    หมดเขตรับสมัคร  15   กันยายน 2543
10 ส.ค. 43

 

7

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด   รับสมัคร
นักวิชาการสัตว์ปีก  1   อัตรา   นักวิชาการสุกร  1   อัตรา
เพศชาย  วุฒิ ปใตรี ทางสัตวแพทย์  มีประสบการณ์   ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สนใจ  สอบถามรายละเอียดที่ คุณยุวดี/คุณจีระนันท์   แผนกบริหาร
เลขที่ 323  ม.6 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ (ชั้น 8)  ถ. วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.  10210
โทร. 955-0555 ต่อ 2627 หรือ 2619  E-mail   BP@BETAGRO.COM
14 ก.ค. 43

 

6

บริษัท ซาฟารีเวิลด์   รับสมัครสัตวแพทย์ทางด้านสัตว์ป่า   1 ตำแหน่ง
สนใจ ติดต่ โทร. 02-5181000-9 ต่อ 289
หมอฉัตร หรือ หมออารยาพร   ด่วน
2 พฤษภาคม 2543

         

5

คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัคร อาจารย์ทางสัตวแพทย์    13  อัตรา  หมดเขตรับสมัคร   9  พฤษภาคม  2543
สนใจ  สมัครด่วน
24  เมษายน 2543

         

4

                                                   DIETHELM & CO., LTD.   Pharmaceutical Division
                                                        Technical Sales Representative   3 positions
                        - Bachelor's  degree in Veterinary Medicine  - Male or Female, age not over  30 years old
                         - Own transportation                - Experience in Clinical Practice will be advantage
                             Please contect to :         Khun  Karoon    Chaiwongroj    DIETHELM & CO., LTD.  
                                                                           Pharmaceutical Division   5 Floor Preechar Building
                                                                         2533   Sukhumvit Road,  Bangkok    10250
                                                                          Tel : 730-3186-9  ext. 114
                                                                                          April 18, 2000.

 

3

กลุ่มบริษัท ปฐมมหามงคล จำกัด     รับสมัครสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม
เพศชาย อายุ 20-25 ปี  วุฒิ สัตวแพทย์   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว   ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สนใจ   สมัครด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย ที่
455  ถ.เพชรเกษม  ต.ห้วยจรเข้    อ.เมือง  นครปฐม  73000
โทร 034 - 258225-30  ต่อ 125
ประกาศเมื่อ  15 เมษายน  2543

 

2 บริษัท   อโกรเมด    รับสมัคร sale   2   ตำแหน่ง   วุฒิทางสัตวแพทย์      วิ่งสายสระบุรี
ติดต่อ ด่วน  ที่    บ. อโกรเมด   283-285   ถ.เพชรเกษม    หลักสอง   หนองแขม   กทม.   10160
โทร. 02-8097254-9
ประกาศเมื่อ   17  มีนาคม  2543   

 

1 ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.  ที่ยังรองานอยู่/เปลี่ยนงานใหม่      มีตำแหน่งผู้จัดการคลินิกรักษาสัตว์
  ที่จังหวัดบุรีรัมย์   1   ตำแหน่ง   
สนใจ  ติดต่อ  ผศ.ประภาพร   ตั้งธนธานิช  โทร. 01-2611268,  043-241570
ประกาศเมื่อ  17   มีนาคม  2543   

BACK